Gerard Jaryczewski: Konsekracja: więcej, głębiej, bliżej

» ODPOWIEDŹ do: Światło – list na Dzień Życia Konsekrowanego 2014

Drodzy biskupi-nazirejczycy,

Wasz list dał mi kolejną okazję przemyślenia starotestamentowego nazireatu, czyli ślubu wyjątkowego poświęcenia Bogu, który składali żarliwi Izraelici, kobiety i mężczyźni (Lb 6). Przypomnijmy sobie, co ślubowali: że nie będą ścinać włosów, że nie będą pili wina, że nie będą dotykać trupów, i że po zakończeniu nazireatu złożą ofiarę. Zawsze zachodziłem w głowę, jaki to ma sens?

Niektórzy byli nazirejczykami z polecenia Boga, jak mój bohater z dzieciństwa, Samson, albo jak ostatni prorok Starego Testamentu, Jan Chrzciciel. Oni mieli swoje szczególne zadania, nazireat był fundamentem ich dzieła Bożego. Ale ci, co wybierali nazireat z własnej, nieprzymuszonej woli, bez wskazanego zadania - po co to robili?

I po co księża noszą sutanny, zakonnicy habity, a biskupi te zagadkowe czapeczki? Po co duchowni ślubują - zamiast nieścinania włosów, niepicia wina i nietykania trupów - ubóstwo, posłuszeństwo i czystość?

Dziękuję Wam, drodzy biskupi, bo Wasz list rzucił światło, i chyba wreszcie zrozumiałem, po co to wszystko. Nazireat czy konsekracja są powiedzeniem Bogu: jestem gotów na wszystko, tu i teraz, poślij mnie, jeśli zechcesz.

Każdy z nas, ochrzczonych, może przeżyć taką chwilę, gdy powie w sercu: Boże, jesteś tak dobry, chcę dać Ci z siebie więcej, chcę głębiej zanurzyć się w Twoją miłość, chcę być blisko Ciebie tak, jak niemowlę chce być blisko mamy. Nie każdy tę chwilę przeżywa, ale chrzest znosi wszelkie granice, które zbudował Szatan i grzech, i każdy ochrzczony może taką chwilę przeżyć. I to już jest dobre, to nawet zwykle wystarczy.

Ale niektórych z nas Bóg powołał do bycia znakiem nieskończonej hojności Boga. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży, ale w nazirejczykach i konsekrowanych Bóg konturem podkreślił, że jest hojny w stopniu niepojętym, że nie ma w Nim granic. Bóg mógłby stworzyć świat takim, jak go widzieli starożytni, z niedostępnym niebem i obrotami sfer niebieskich, a wynalazców obdarzyć mniej lotnymi umysłami. Ale stworzył naprawdę wielki i naprawdę wspaniały swiat, wciąż dostarczający niespodzianek. Bóg kocha nadmiar. Dlatego dał Izraelowi nazireat, a Kościołowi - zakony i śluby ewangeliczne.

Życzę Wam, drodzy biskupi-nazirejczycy, wytrwałości w naśladowaniu świętości Boga - w Jego pragnieniu więcej, głębiej i bliżej.

bp Henryk Tomasik

Diecezja Radomska

bp Krzysztof Nitkiewicz

Diecezja Sandomierska

abp Józef Michalik

Archidiecezja Przemyska

bp Damian Andrzej Muskus

Archidiecezja Krakowska, bp pom.

abp Stanisław Gądecki

Archidiecezja Poznańska

przewodniczący KEP

bp Adam Bałabuch

Diecezja Świdnicka, bp pom.

abp Wiktor Skworc

Archidiecezja Katowicka

abp Józef Kowalczyk

Archidiecezja Gnieźnieńska

em. prymas Polski

bp Zdzisław Fortuniak

Archidiecezja Poznańska, bp pom.

abp Wojciech Polak

Archidiecezja Gnieźnieńska

prymas Polski

abp Marek Jędraszewski

Archidiecezja Krakowska

bp Edward Dajczak

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

bp Janusz Stepnowski

Diecezja Łomżyńska


dobre info o biskupach:


nasz Biskup:odpowiadamy.eu - na listy się odpowiada

(c) odpowiadamy.eu